Γαιομετρική - Υπηρεσίες

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4014/2011
 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87-ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 • Εξάρτηση παλαιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από το κρατικό δίκτυο (ΕΓΣΑ '87)
 • Οριζοντιογραφικές & υψομετρικές αποτυπώσεις
 • Εφαρμογή ορίων σχεδίου πόλεως ιδιοκτησιών
 • Υποθέσεις & διορθωτικές πράξεις σχεδίου πόλεως
 • Υποθέσεις & διορθωτικές πράξεις κτηματολογίου
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων προδιαγραφών κτηματολογίου
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων διανομών του υπουργείου γεωργίας & εφαρμογή ορίων
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών
 • Εκδοση οικοδομικών αδειών & αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 • Σχεδίαση τρισδιάστατων & φωτορεαλιστικών αποικονίσεων κτιρίων, εσωτερικών & εξωτερικών χώρων