Υπηρεσίες

Γαιομετρική - Υπηρεσίες

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4014/2011
 • Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ ’87-ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 • Εξάρτηση παλαιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από το κρατικό δίκτυο (ΕΓΣΑ '87)
 • Οριζοντιογραφικές & υψομετρικές αποτυπώσεις
 • Εφαρμογή ορίων σχεδίου πόλεως ιδιοκτησιών
 • Υποθέσεις & διορθωτικές πράξεις σχεδίου πόλεως
 • Υποθέσεις & διορθωτικές πράξεις κτηματολογίου
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων προδιαγραφών κτηματολογίου
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων διανομών του υπουργείου γεωργίας & εφαρμογή ορίων
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών
 • Εκδοση οικοδομικών αδειών & αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 • Σχεδίαση τρισδιάστατων & φωτορεαλιστικών αποικονίσεων κτιρίων, εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
 

Τεχνοδασική - Υπηρεσίες

 • Σύνταξη Εξαρτημένων τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΕΓΣΑ '87 - Κρατικό δίκτυο)
 • Προμήθεια & ερμηνεία αεροφωτογραφιών (ΓΥΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΑΤ), καθώς & δορυφορικών εικόνων του 1937 έως σήμερα
 • Σύνταξη, κατάθεση, παρακολούθηση & διεκπεραίωση φακέλου πράξεως χαρακτηρισμού ιδιοκτησίας στις δασικές υπηρεσίες
 • Σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης μέσω αεροφωτογραφιών (Α/Φ) & επισήμων χαρτών
 • Νομιμοποίηση Γεωτρήσεων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για κάθε δραστηριότητα
 • Δασοτεχνικές μελέτες (διαχειριστικές δασών, οδοποιίας, φυτοτεχνικές, αναψυχής, αναδάσωσης, αντιπυρικής προστασίας, πίνακες υλοτομίας κλπ)
 • Επενδυτικά σχέδια επιχορηγήσεων σχετικά με όλο το φάσμα της δασικής παραγωγής & εκμετάλλευσης
 • Μελέτες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων - έργα πρασίνου
 • Υποθέσεις κτηματολογίου - δασικών χαρτών
 • Εφαρμογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας (επικοιστικά-αναδασμοί) του υπουργείου γεωργίας