elen

Μικρές Ανεμογεννήτριες έως 50Kw

Περιβαλλοντική Μελέτη, Ειδικές Χαρτογραφήσεις και Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων

 

HΤεχνοδασική αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές με αιολικό ενδιαφέρον καθώς επίσης παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου από μεριάς χωροταξίας και αιολικού δυναμικού εξετάζοντας παράλληλα τη νομοθεσία ώστε να προλαμβάνει πιθανόν αστοχίες και προβλήματα που δύναται να προκύψουν τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης τόσο και της κατασκευής.

Επίσης σας παρέχουμε μέσα από τη μεγάλη εμπειρία μας όλα τα εργαλεία στα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού σας Πάρκου.

Τεχνολογία, Εφαρμογή και Περιβάλλον.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό. Πέραν από τις οικίες, βρίσκουν εφαρμογή σε σχολεία και πανεπιστήμια, αντλιοστάσια, απομακρυσμένους σταθμούς και σε αγροτικές/ βιομηχανικές περιοχές. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής μιας εταιρείας για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σε πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές, ο ρόλος τους είναι ζωτικός εφόσον πρόκειται για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, ενώ σε άλλες, απλά χρησιμοποιούνται ως διασυνδεδεμένα συστήματα για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς λαμβάνει εγγυημένη επιδότηση από το διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος και αποτελεί μια σίγουρη επιλογή για επενδύσεις. Μια ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Φυσικά, οι ανεμογεννήτριες δεν είναι βλαβερές για την υγεία. Δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία ή ρύπο που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία. Αντιθέτως, με τη λειτουργία τους παράγεται πράσινη ενέργεια και εξοικονομείται η χρήση άλλων ρυπογόνων μορφών ενέργειας, ενώ αποφεύγεται η έκλυση στην ατμόσφαιρα ρύπων και αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και οδηγούν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είτε ατομικά είτε για την επιχείρηση του επενδυτή. Όσον αφορά στο θόρυβο, σαφώς και είμαστε της θέσης ότι, πέρα από τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, μια ανεμογεννήτρια θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον της. Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας προέρχεται από τα μηχανικά της μέρη αλλά και από τον αεροδυναμικό θόρυβο που δημιουργείται από την κίνηση των φτερών. Για παράδειγμα, η Endurance E-3120, λόγω του σχεδιασμού της αλλά και της χαμηλής ταχύτητας περιστροφής της, είναι μια από τις πλέον αθόρυβες ανεμογεννήτριες 50 kW που διατίθενται στην αγορά: σε απόσταση 65 περίπου μέτρων η ανεμογεννήτρια εκπέμπει περίπου ίδιας έντασης θόρυβο όσο και ο άνεμος, ενώ στα 145 περίπου μέτρα η ανεμογεννήτρια ουσιαστικά δεν ακούγεται.

Αδειοδότηση και θεσμικό πλαίσιο
Στο νέο νόμο για τις ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για πρώτη φορά ειδική μνεία στην κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW, προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία. Επειδή αναπόφευκτα μας έρχεται στο μυαλό η χρονοτριβή που παρατηρείται στην υλοποίηση αιολικών πάρκων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αδειοδότηση στην περίπτωσή μας είναι αρκετά πιο σύντομη. Οι μικρές ανεμογεννήτριες εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής, λειτουργίας και εγκατάστασης, μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη που είναι υποχρεωτική για μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Ο επενδυτής, έχοντας εξασφαλίσει την κυριότητα του χώρου ή του δικαιώματος χρήσης αυτού στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, καλείται να προβεί σε δυο μόλις κινήσεις: στην κατάθεση αιτήματος σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στη ΔΕΗ και την κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις τοπικές υπηρεσίες. Έχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, ο επενδυτής μπορεί να αιτηθεί για τις απαραίτητες άδειες οικοδομής από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Όταν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και η κατασκευή του έργου τότε ο επενδυτής καλείται να συνάψει σύμβαση πώλησης ρεύματος με το διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ). Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μελλοντικά η επένδυση. Η σύμβαση πώλησης ρεύματος στο δίκτυο που υπογράφεται μεταξύ επενδυτή και ΔΕΣΜΗΕ και σε συμφωνία με τους όρους σύνδεσης, είναι διάρκειας 20 ετών και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ΔΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωμένος να αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα στην προβλεπόμενη τιμή (σύμβαση παραγωγού με ΔΕΣΜΗΕ).

Εγκατάσταση και Προϋποθέσεις
Σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά η ύπαρξη ανεκτού αιολικού δυναμικού. Aλλες εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση και η δυνατότητα πρόσβασης, ενώ συνιστάται η αποφυγή μεγάλων εμποδίων στον χώρο εγκατάστασης, όπως ψηλά κτίρια ή δέντρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και για τις μικρές ανεμογεννήτριες με τις μεγαλύτερες διαστάσεις οι απαιτήσεις για δέσμευση χώρου είναι ελάχιστες, καθώς ο απαραίτητος χώρος είναι μόλις αυτός που χρειάζεται από το συνεργείο για την εγκατάσταση. Μια μικρή ανεμογεννήτρια 50 kW, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα χώρο (χωράφι, οικόπεδο, βουνοκορφή, κ.τ.λ.) που έχει τουλάχιστον 15×15 μέτρα διαθέσιμα για την ανέγερσή της. Είναι προτεινόμενο η εγκατάσταση να μη γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 35 μέτρων από πολυσύχναστους δρόμους (κυρίως για λόγους ασφαλείας), όπως και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από την κοντινότερη κατοικημένη οικία (κυρίως για λόγους οπτικής / ακουστικής όχλησης σε μικρότερες αποστάσεις). Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μειωθούν για αγροτικές οδούς και άλλου είδους κτίρια αντίστοιχα. Ο καθορισμός, τώρα, του ανεκτού δυναμικού για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την τεχνολογία της. Πολλές ανεμογεννήτριες, όπως η Ε-3120, είναι σχεδιασμένες να παράγουν ικανοποιητική ενέργεια σε περιοχές με μέσο ή ακόμα και χαμηλό δυναμικό. Στην αναζήτηση της πιο αποδοτικής ανεμογεννήτριας, θα πρέπει η προσοχή να επικεντρώνεται και στην ενέργεια που αναμένεται να παράγει η κάθε ανεμογεννήτρια και όχι μόνο στη δηλούμενη ισχύ της.

Για την μελέτη ενός Αιολικού Πάρκου παρέχουμε

  • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.
  • Υπολογισμό και μέτρηση του αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.
  • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορους τύπους ανεμογεννητριών.
  • Αποτύπωση γηπέδου εγκατάστασης και δημιουργία τρισδιάστατου αναγλύφου για την αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών.
  • Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών στο γήπεδο εγκατάστασης.
  • Προτεινόμενο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης ανά ανεμογεννήτρια (Best Value for Money).
  • Εξέταση χωροταξίας της περιοχής για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα μελέτης και κατασκευής.
Image

Επικοινωνίστε
Μαζί Μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τις υπηρεσίες ή για να κλείσετε ραντεβού παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διεύθυνση
Βουδικλάρη Θεοδώρου 22, Χαλκίδα
Τηλέφωνο
22210 89838
697 7710 882
Email
info@texnodasiki.gr
Image
Mε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών, ανακαινίσεων και λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες σας.


Βουδικλάρη Θεοδώρου 22, Χαλκίδα
(+30) 22210 89838
info@texnodasiki.gr

Newslatter