elen

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Τι Είναι

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2100 € /τ.μ και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτίρια σε όλη τη χώρα, που:

 • βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009
 • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα 
 • οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας καλύψει τόσο από πλευράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου όσο και από πλευράς των προσφορών-κατασκευής των υπό εκτέλεση παρεμβάσεων.

Ποιοι πολίτες μπορούν να ενταχτούν στο Πρόγραμμα

Βάσει του οδηγού του προγράμματος δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β.
 • –Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000€.
 • –Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000€ και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€.
 • –Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€.
 • Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:
 • -Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
 • -Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. 2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου.
3.Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Δικαιολογητικά

1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)
2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου
3.Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
4.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου
5.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
6.Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
7.Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)4 μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
8.Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5
9.α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου:

 1. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
 2. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή

  γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)6 συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 4. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 5. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών:

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.
 2. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικίας
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)7
 6. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 7. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 8. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει Προσφορών ανά Διαμέρισμα σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εκπροσώπου πολυκατοικίας
Image
Mε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών, ανακαινίσεων και λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες σας.


Βουδικλάρη Θεοδώρου 22, Χαλκίδα
(+30) 22210 89838
info@texnodasiki.gr

Newslatter