Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Tο γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και αναλαμβάνει με συνέπεια την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής νέων κτιρίων και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια .

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται και την διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Δήμο, Δ/νση Περιβάλλοντος κλπ)

Η σύνταξη των μελετών γίνεται συμφώνα με τις απατήσεις που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία και βάσει προδιαγραφών.

Νομοθεσία για την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειων ΟικοδομώνΆδειων Μικρής Κλίμακας48ώρη Ενημέρωσηέγκαιρα και οικονομικά!

Άδειες Οικοδομικές – Δόμησης

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας-Άδειας Δόμησης από το αρχικό στάδιο της πρότασης μέχρι την τελική έκδοσή της.

Άδειας Μικρής Κλίμακας

Από τις 15/10/2018 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης οικοδομικών αδειών, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ενημέρωσης φακέλου.
Image
Image